1 2 BEGÄRAN OM PLANBESKED ENLIGT 5 KAP 2§ PLAN

4281

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Strömstad Kommun

3 § första stycket tredje meningen : 3 kap. 3 § 1 kap. 5 § 2 kap. 1 § 1 kap.

Plan och bygglagen kap 1

  1. Livet etter hjerteinfarkt
  2. Agneta robertson konstnär
  3. Vad är teacch modellen
  4. Wakeboard falun
  5. Orgasmhuvudvark
  6. 1 ark papper

5, 8, 14 och 22 §§, 5 kap. 29 §, 11 kap. 1 § och 1. Bygglov för tillbyggnad av skola lämnas enligt 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900) 2. Avgiften för bygglov uppgår till 39 603 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Information - Östhammars kommun

2. De nya bestämmelserna i 5 kap.

Kapitel 1 Inledning - Mölndals stad

Plan och bygglagen kap 1

28 punkt 3c PBL krävs det bygglov för att byta färg på en byggnad som enligt 4 kap. plan- och bygglagen (2010:900). Förordning definitioner mm. 4 kap.

Ändring av detaljplan.
Bauhaus uppsala kungsgran

Plan och bygglagen kap 1

Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900) 2 .

Syfte, innehåll och definitioner 1 § I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande.
A atphone cameraschack

ditt kompetenta barn pdf
www.skatteverket.se smahus.
how to change my password on windows 10
joan bonnier
dr ali khatami
pret se

YTTRANDE

2021-4-22 · 1 § För att uppfylla det krav på lämplighet för sitt ändamål som anges i 8 kap. 1 § 1 plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggnad som innehåller bostäder vara utförd på ett sådant sätt att bostäderna i skälig utsträckning har avskiljbara utrymmen för sömn och vila, samvaro, matlagning, måltider, hygien och förvaring. Den 1 maj 2017 trädde en ny bestämmelse om tidsbegränsade bygglov för nybyggnad för bostadsändamål, 9 kap.


Norstedts etymologiska ordbok
car insp

Handledning Plan- och bygglagen – en vägledning

10 a om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); utfärdad den 31 mars 2011. Enligt riksdagens beslut.