Personcentrerad e-Hälsa för behandling och FoU i Västra

3728

Personcentrerad vård

208-209). Personcentrerad vård är en forskningsprofil som genomsyrar institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Personcentrerad vård handlar om att fokusera på människan i vården och inte enbart sjukdomen. Detta synsätt har en lång tradition inom omvårdnads- och vårdforskningen. 2019-11-20 En personcentrerad vård tar tillvara patientens behov och resurser i alla delar av vårdprocessen, innan, under, mellan och efter en kontakt med vården.

Hälsa och personcentrerad vård

  1. Värdering av små konsultbolag
  2. Tidsperioderna

Personcentrerad vård handlar om att möta hela människan och planera vården tillsammans – med personens egen berättelse, egna behov och egna resurser som grund. Region Östergötland har beslutat om en gemensam definition av personcentrerad vård, … Personcentrerad vård är ett etiskt förhållningssätt som innebär att se den enskilda personen, involvera och anpassa efter individens behov och förutsättningar. På detta sätt kan vården både bli mer jämlik och kostnadseffektiv. Läs mer om hur Region Uppsala arbetar med personcentrerad vård. personcentrerad vård . och sjuksköterskans arbetstillfredsställelse . FÖRFATTARE Marika Cederberg .

Personcentrerad vård

Interventionen är dessutom en vidareutveckling av en nyligen avslutad studie där ett personcentrerat arbetssätt via telefonstöd och e-hälsa utvärderas. Äldres hälsa är ett brett område som omfattar förebyggande, likvärdig och personcentrerad palliativ vård i hela landet, oavsett diagnos.

Arbetsmiljöns betydelse för vårdens kvalitet och

Hälsa och personcentrerad vård

Personcentrerad vård är ett  Vårdförbundet vill se en personcentrerad vård med jämlik hälsa som det övergripande målet.

Den demografiska utmaningen gör att en trygg och värdig vård och omsorg för äldre av god kvalitet förutsätter ett nytänkande och nära samarbete mellan forskare, äldre personer och vårdpersonal. vård och påminner oss om att personen all-tid har en unik livssituation med närstående, vardagsliv, vilja och idéer om hur vården bäst ska utformas. Personcentrerad vård bygger på ett part-nerskap mellan personen i fråga och de pro-fessioner som hen möter i hälso- och sjuk-vården. Det innebär i praktiken att vi lyssnar Genom att förbättra arbetsättet till att bli mer personcentrerat kan vi ge dig som patient bästa möjliga förutsättningar att göra val kring din hälsa och vård. I vardagen kan du komma att märka små skillnader i hur vårdpersonal arbetar.
Enskede kommunalskatt

Hälsa och personcentrerad vård

Personcentrerad vård och hälsa: Vem är en person, Skillnaden mellan person, individ och patient, Axel Wolf, Göteborgs Universitet (ca 12 minuter). Personcentrerad vård i ett livscykelperspektiv 15 hp.

Forskningsprojekt inom profilområdet Hälsa, miljö och vård.
Hur mycket kan jag swisha

boendestödjare hägerstensåsen
lchf och periodisk fasta
världsdel till australien
libreoffice indesign
skattejurister
lar dig matte
yttre arbetsförhållanden

Hälso- och sjukvård PwC

Insatsuppdelad Sammanhållen 2014-10-28 Personcentrerad vård = ett etiskt förhållningssätt I korthet: •Vården utgår från den unika personen och hälsan. •Vården efterfrågar personens förmågor och är aktiverande. •Vården är sammanhållen. Att alltid möta andra människor med värdighet, medkänsla och respekt.


Filmmusik konsert
musika brian

Hur du kan ta upp personcentrerad vård på din arbetsplats

nödvändighet för en personcentrerad vård (ibid). Personcentrerad vård beskrivs av McCance och McCormack (2010) som ett ramverk vilket innehåller fyra olika delar, nämligen; förutsättningar, vårdmiljö, personcentrerade processer och förväntade resultat. Förutsättningar innebär att sjuksköterskan har tillräckliga kunskaper personcentrerad vård innebär ett partnerskap mellan patient och sjuksköterska och kan både stärka patienternas upplevelse av trygghet men också förkorta vårdtiden vilket gör att kostnaderna för samhället minskar (Centrum för personcentrerad vård, 2017). En personcentrerad E-hälsaintervention bedöms därmed ha potential för att stödja samordning av vård med och för sköra äldre personer. Personcentrerad vård och samverkan via e-hälsa IHOP-e bygger på resultat från tidigare projekt om e-hälsa där resultaten indikerar förstärkt tillit till egen förmåga (self-efficacy).