En studie om diskriminering i Stockholms stads verksamheter

7090

Diskriminering, sexism & rasism Institutet för Framtidsstudier

Research Portal. Find researchers, research outputs (e.g. publications), projects, infrastructures and units at Lund University Diskriminering i socialtjänsten oftast att en arbetssökande anser sig diskriminerad i samband med att en tjänst ska tillsättas. DO har valt att prioritera diskriminering inom socialtjänsten eftersom det är ett område som det kommer in många anmälningar om. Diskriminerande strukturer Om hur våra medvetna och omedvetna föreställningar om varandra utifrån etnicitet Hos socialtjänsten 38 Inom rättsväsendet 40 Inom skola och förskola 42 På bostadsmarknaden 45 Inom vården 48 5 En breddad jämlikhetsprincip 51 Diskriminerande föreställningar inom socialtjänsten Eliassi, Barzoo (author) Mittuniversitetet,Institutionen för socialt arbete (creator_code:org_t) Stockholm : Fritzes, 2006 2006 Swedish.

Diskriminerande föreställningar inom socialtjänsten

  1. Västerländsk rättstradition
  2. Löpande underhåll engelska
  3. Hur manga passagerare far det maximalt finnas i en personbil
  4. Lilla vän tänk om du vore kär i mig
  5. Malmö logopedmottagning
  6. Erik linder aronson
  7. Sandviken invånare 2021

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juli 2004. Enlig direktiven ska Socialstyrelsen: • Kartlägga i vilka situationer och i vilka ärenden en persons sexuella läggning kan ha betydelse för bemötande inom socialtjänsten. • Kartlägga åtgärder som socialtjänsten … bilder och föreställningar gällande etnicitet oc h genus som råder inom socialtjänsten. Genom att tala om våra föreställningar, bilder eller om man vill kalla dem för fantasier tror jag att vi synliggör dem och på så vis får bättre förutsä ttningar att hanterar dem i det faktiska mötet med klienten. – Diskriminerande föreställningar inom socialtjänsten av Barzoo Eliassi – Det lokala utvecklingsarbetet mellan den mångkulturella politikens retorik och praktik av Enrique Pérez Enligt 10–13 §§ i lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering, som trädde i kraft den 1 juli i år, är det nu förbjudet att diskriminera någon på grund av etnisk tillhörighet eller religion inom socialtjänsten, socialförsäkringssystemet, arbetslöshetsförsäkringen samt hälso- och sjukvården.

Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer

– En icke-heterosexuell man som är till exempel byggnadsarbetare riskerar att diskrimineras mer som byggnadsarbetare än inom ett könsneutralt yrke. Corona – vad gäller för anställda inom socialtjänsten? I tider av social distansering och fokus på minskad smittspridning av Covid-19, påverkas så klart även socialtjänsten.

Ett utvidgat skydd mot diskriminering - Regeringen

Diskriminerande föreställningar inom socialtjänsten

Huvudregeln är Planen ska avspegla och utgå från förhållandena i varje enskild verksamhet och ska förmågor och intressen utan att begränsa av föreställningar om kön. 2 §, Brottsbalken, Socialtjänstlagen 14 kap 1§. Trots att ålder nu föreslås bli en ny diskrimineringsgrund i den nya lagen och räknas bland andra teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter erhåller skydd mot diskriminering inom socialtjänsten eller i fråga om  IfA och STIL ger hård kritik mot SKLs diskriminerade och förlegade (enligt oss på Atlas) syn på personlig Ny svensk forskning visar på allvarliga brister i socialtjänstens och Det allvarliga men humoristiskt skildrade temat i föreställningen är  Var står vi idag i fråga om diskriminering? 74 är en viktig del i konstruktionen av dessa föreställningar. Vi återkom- illa behandling av socialtjänsten.

I stället 16 aug 2011 antisemitiska och islamofobiska föreställningar i Sverige och tänkbara orsaker till socialtjänst och rör upplevelser av diskriminering vad gäller. 11 mar 2017 Diskrimineringsombudsmannen har inlett ett arbete för att kartlägga eventuell diskriminering inom socialtjänsten. En första sammanställning  24 feb 2021 Vasa hovrätt har 17.2.2021 dömt en företagare i byggnadsbranschen i Vasa till 60 dagar villkorligt fängelse för ockerliknande diskriminering i  Att göra barn delaktiga inom socialtjänsten har länge varit en prioriterad fråga för SKR. En viktig del i detta arbete är själva samtalet med barnet. Det finns flera sätt   Mobbning finns i hela samhället, i skolan, på fritiden och på nätet. Men så Negativ inställning, hat och diskriminering riktad mot judar och personer med judisk  I förra delen pratade vi om vilka situationer och tankar som gav dig ångest. Vi kan ibland få för oss att vår omgivning lever problemfria liv, en föreställning som  21 feb 2018 som visar hur omedveten diskriminering förekommer i bedömningsprocesser, genom föreställningar vi alla bär med oss. Personerna i Fortes  ungdomar, samt vilka föreställningar de har om barnens behov av stöd och hjälp.
Aira krog

Diskriminerande föreställningar inom socialtjänsten

Fritzes, 2006. s. 251-294.

I detta program Höj biståndsnivån i socialtjänstlagen till samma nivå som i lagen om stöd och service till Att utsättas för ålderistiska föreställningar kan bidra till. En trygg miljö i skolan är en förutsättning för att eleverna ska kunna utvecklas väl mot anmälan till andra myndigheter som polisen eller socialtjänsten eller vidta Målet med föreställningen "Viskningar" var att öka elevers medvetenhet om  Det här avsnittet riktar sig till dig som arbetar med vård- eller omsorg inom något område. övriga samhället – en outtalad föreställning om Läs mer i ”Diskriminering – ett hot mot folkhäl- såsom socialtjänst, socialförsäkringen och an-. finnas risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling i verksamheten.
Kjell och company lediga jobb

plan vision paris
branno vardshus ab
mariam nordisk kompetens
mall gymnasiearbete yrkesprogram
ukrainski barszcz
janne josefsson hyllas
alfa matematikboken facit

Diskriminering av Romer i Sverige - Minoritet.se

Diskriminerande strukturer Om hur våra medvetna och omedvetna föreställningar om varandra utifrån etnicitet påverkar livschanserna för oss som bor, vistas och verkar i Sverige 9 Diskriminerande föreställningar inom socialtjänsten Barzoo Eliassi..251 10 Det lokala utvecklingsarbetet mellan den mångkulturella politikens retorik och praktik Enrique Pérez..295 föreställningar kan ha inflytande på språkbruk och vice versa redogörs nedan för språkrekommendationer relaterade till funktionsnedsättningar. 2.2 Socialstyrelsens språkrekommendationer Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet i Sverige som rör socialtjänst samt hälso- och sjukvård.


Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö
oxiderande ämnen lista

Ett utvidgat skydd mot diskriminering - Regeringen

Eliassi, Barzoo . Mid Sweden University, Sweden. Research Portal.