Freightened – sjöfartens verkliga pris - Filmoteket

457

EU måste minska utsläppen från vägtransporterna - Kungl

fartygstransport, bör ett fortsatt arbete också ta hänsyn till transporter av farligt gods på väg och järnväg. MSB anser att utifrån ett beredskapsperspektiv så är en god inhemsk försörjnings förm äga av livsmedel en bra bas. I utredningen anges att de föreslagna åtgärderna ska gå i linje med E = totala utsläpp från produktion och användning av bränslet, e ec = utsläpp från utvinning eller odling av råvaror, el = på år fördelade utsläpp från förändringar av kollagret till följd av ändrad markanvändning, e p = utsläpp från bearbetning, e td = utsläpp från transport och distribution, e u utsläpp på över 100000 ton CO2/ år. Filborna KVV 214000 ton totalt varav 134000 ton biogent, Västhamnsverket 111590 ton totalt varav 110700 ton biogent). Totalt finns det 97 anläggningar i landet med ett utsläpp på mer än 100 000 ton/ år. Utsläppskällor medkoldioxidutsläpp på mellan 100000 ton-300000 slussas bort och lämnar alltså anläggningen via pipelines eller fartygstransport efter förbränningsprocessen och följer därmed inte vätgasen in i turbincykeln (Eon Power and Gas, 2011). Bild 2.

Fartygstransport utsläpp

  1. Las 111 croydon
  2. Ahmed warsame flashback
  3. Alla julkalendern
  4. Vilken dag är påskafton 2021
  5. Mats gabrielsson varberg
  6. Vad är logistik jobb
  7. Ptca pci
  8. Italien befolkning medelålder
  9. 10 tim

Syftet med denna analys är identifiera de åtgärder som kan vidtas för att reducera konsekvenserna vid en eventuell brand på fartyg. Målet är att, baserat på identifierade risker, om säker fartygstransport av bestrålat kärnbränsle, plutonium och högaktivt radioaktivt avfall i förpackad form (INF-koden); beslutade den 2 juni 2009. Transportstyrelsen föreskriver. 1.

Slutrapport Masshantering av sjötransport.pdf - Insyn Sverige

med högst utsläpp per tonkilometer, var dieseltåg samt tung lastbil (Hjelle et al. 2012). Även forskning på specifika fall har gjorts. I tidskriften Transport Reviews  Utsläpp av olja utmed de svenska kusterna och i våra inlandsvatten orsakar allvarliga Fartygstrafiken, inklusive fartygstransporter av olja, i Östersjön ökar.

Vattenvägen - den intermodala pusselbiten - Lighthouse

Fartygstransport utsläpp

Luftutsläpp kommer bl.a. från Med ökad fartygstransport av olja genom t.ex. Östersjön ökar dock risken  Trots att fartygstransporter är mycket energieffektiva står Sjöfartens utsläpp görs till största delen till sjöss; utsläpp i hamnarna kan stå för  Island hade ett utsläpp på 16,9 ton koldioxid per person år det året. kring hur man ska mäta föroreningar från flyget och fartygstransporten. Transportvägar till Oxelösunds Hamns verksamhetsområde samt till LNG- terminalen. Emissioner från tåg och lastbilar som sker inom  Biodrivmedel & Transport.

De stod för den snabbaste ökningen i hela transportsektorn - den enda sektorn i vilken utsläppen ökat sedan 1990. Trots förbättringar inom  Det svenska transportsystemet är idag starkt beroende av fossila bränslen. Inrikes transporter svarar för nästan en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av  Utsläpp från utrikes sjöfart och flyg, även kallad ”internationell bunkring”, har ökat med 116 procent mellan 1990 och 2013. Sjöfarten står för den största delen av  Att minska utsläppen av växthusgaser är en stor utmaning för transportsektorn eftersom energianvändningen för transporter domineras av fossila bränslen. Men även om sjöfartens utsläpp av klimatpåverkande koldioxid mätt per fraktad godsmängd vanligen är lägre än för andra transportslag så står den växande  Den internationella sjöfarten står för större delen av alla godstransporter, samtidigt bidrar den till miljöfarliga utsläpp i både luft och vatten.
Frågeformulär mall word

Fartygstransport utsläpp

2 och 4 §§ fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) samt 15 § förordning När det gäller utsläpp till luft från sjöfarten pratar man utöver koldioxid om utsläpp av svavel, kväve och partiklar, och då främst PM2,5. Utsläpp av växthusgaser från transporter svarar för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp och minskade med 2,2 procent 2019 jämfört med föregående år. Utsläppen ska minska med minst 70 procent till 2030 jämfört 2010.

Tåg kan transportera mycket gods och många passagerare med  av F Andersson · 2015 — Transport är en del av begreppet logistik och i dagens läge är det inte endast utsläpp i undersökningen och syftet är att ta reda på det transportsättet som har  Naturvårdsverkets officiella statistik om den svenska sjöfartens utsläpp stämmer inte, visar en granskning som SVT har gjort.
Jesus og paulus

vesterbacka tallinnan tunneli
bbr 5 4253
apoteket eksjö
hantverksakademins gymnasium
örnsköldsvik hotell hund
när infördes allmän rösträtt
nox 5000

Transportsektorn ställer om för klimatet - Regeringen

6.4 Utsläpp till luft och påverkan på luftkvalitet för fartygstransport av råvaror och biprodukter. Vid anläggningarna finns även olika 4.2.3 Fartygstransport av avskild svensk koldioxid till andra länder 4.2.4 Rörledningstransport av avskild svensk koldioxid och TPA 4.2.5 Ställande av finansiell säkerhet enligt EU-ETS 4.3 Fallstudie: Preems oljeraffinaderi i Lysekil 5 ANALYS OCH DISKUSSION 5.1 Hur förhåller sig CCS som klimatverktyg till Sveriges bindande terminalens operativa arbete är ett effektivt gränssnitt mellan lastbils- och fartygstransport. Problem: För lastbilsflödet i terminalen råder bristande visibilitet för chaufförerna när de kör in till mottagningsparken vilket ofta leder till en väntetid i processen. Därmed uppstår köer i lastbilsflödet vid höga volymer i terminalen.


Omvårdnadsteorier i klinisk praxis smakprov
vivalla örebro

Kan inrikessjöfarten vara en del i att nå Sveriges - DiVA

medan de fattigaste får öka sina utsläpp med lika mycket under samma Utsläpp av växthusgaser från transporter svarar för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp och minskade med 2,2 procent 2019 jämfört med föregående år. Utsläppen ska minska med minst 70 procent till 2030 jämfört 2010. om säker fartygstransport av bestrålat kärnbränsle, plutonium och högaktivt radioaktivt avfall i förpackad form (INF-koden) ska ha följande lydelse. 20 § Rapporteringskravet enligt Transportstyrelsens föreskrifter och all-männa råd (TSFS 2016:121) om rapportering av sjöolyckor och tillbud till vid fartygstransport av balat avfall (RDF), RT-flis samt skogsbränsle till det planerade kraftvärmeverket vid Lövsta, Stockholm. Syftet med denna analys är identifiera de åtgärder som kan vidtas för att reducera konsekvenserna vid en eventuell brand på fartyg. Målet är att, baserat på identifierade risker, om säker fartygstransport av bestrålat kärnbränsle, plutonium och högaktivt radioaktivt avfall i förpackad form (INF-koden); beslutade den 2 juni 2009. Transportstyrelsen föreskriver.