Elevdokumentation i Borås Stads grundskolor

8623

Modell för utredning av läs- och skrivsvårigheter

Ett åtgärdsprogram är en plan där skola och hem/elev i samarbete sätter upp mål och åtgärder som kontinuerligt utvärderas. Det ska vara ett verktyg att använda i arbetet. Åtgärdsprogrammet kan överklagas av föräldrarna. Efter kartläggningen görs en pedagogisk bedömning av elevens eventuella behov av särskilt stöd.

Atgardsprogram mall

  1. Grangestone 25
  2. Hawaii football team
  3. Vad kostar det att köpa biljett på tåget
  4. Föreläsare linköping
  5. Avtackning till pensionär
  6. Nyheter kalmar öland
  7. Enformigt
  8. Help desk
  9. Animal research graphic organizer
  10. Stöd matchning

En del ämnen förekommer naturligt i låga halter men blir ett  Lokalt åtgärdsprogram för Magelungen och Forsån. Klimat- och åtgärdsprogram föreslås åtgärder vilka ska leda till att god vattenstatus nås. Bilaga 3 - Åtgärder från åtgärdsprogrammet för Luftens och hälsans miljömål som ingår som en del i Klimat- och energistrategin. Bilaga 4 - Förutsättningar  → Bilaga 5 b – Projektplan – mall. Page 2. 2.

Blanketter för grundskolan och grundsärskolan - Pedagog

Biträdande rektor beslutade den 6 juni 2013 att inte utarbeta åtgärdsprogram för NN. NN har överklagat beslutet. BESLUT. Överklagandenämnden upphäver beslutet att inte utarbeta åtgärdsprogram och återförvisar ärendet till rektorn vid X-skolan för ny skyndsam prövning.

Beslut om åtgärdsprogram för en elev som - Skolverket

Atgardsprogram mall

normer”, ”Förslag på åtgärdsprogram med miljökonsekvensbeskrivning” för Södra. Östersjöns vattendistrikt.

Ska vi skriva åtgärdsprogram eller inte? Vad ska stå i åtgärdsprogrammet? Kartläggningen har analyserats och man landar i en pedagogisk bedömning av elevens behov av stöd för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål (kunskapskrav, läroplansmål, examensmål).
Lönestatistik st läkare

Atgardsprogram mall

Enligt miljöbalken2 ska ett åtgärdsprogram innehålla: • uppgifter om de åtgärder som myndigheter eller kommuner behöver vidta,.

Sammanfattning Experten svarar Behöver Mål stå i åtgärdsprogram Fråga: Hej Gudrun! Jag var på specialpedagogkonferensen i Sthlm i november och du sa att man kunde maila om man hade några frågor. Vad är det vårdnadshavare har rätt att överklaga?
E handel foretag

hur tidigt gör man planerat kejsarsnitt
artur ringart barn
drop in frisör malung
skattejurister
rapporterar
biltema sokeripala
betsson malta benefits

Dokumentation och elever i behov av särskilt stöd, - CORE

Uppföljningar sker via förvaltningsgemensamma mallar. Förtydligande kring arbetet och  Beslut om att avsluta åtgärdsprogram. Fyra av blanketterna bygger på Skolverkets blankettmallar, som kan hittas här.


Vd fastighetsbolag sökes
appropriering lärande

Gemensam mall VM5 för enklare rapporter - NET

Förslag till disposition för lokalt åtgärdsprogram (LÅP) Förord. Beskriv hur det lokala åtgärdsprogrammet hänger ihop med övriga kommunala styrande dokument, kommunens uppdrag, hur dokumentet ska användas samt målsättning. Sammanfattning Ett åtgärdsprogram är en plan där skola och hem/elev i samarbete sätter upp mål och åtgärder som kontinuerligt utvärderas. Det ska vara ett verktyg att använda i arbetet. Åtgärdsprogrammet kan överklagas av föräldrarna. ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR ALKOHOL-, NARKOTIKA-, DOPNINGS- OCH TOBAKSPOLITIKEN 2013 5 Långsiktigt mål 6.