Naturvärdesinventering - Trollhättans Stad

8594

Naturinventering, GIS, artbestämning

Även om träden inte är grova och ståtliga finns här gamla träd och en stor mängd död ved. Höga stubbar och liggande träd är täckta med mossor, lavar och svampar. Vi inventerade mossor, lavar, vedlevande insekter och fladdermöss för att få större kunskap om naturvärdena i Tyringes naturnära skogar. Äldre bokar vid Grönlandsgatan, Tyringe.

Inventera lavar

  1. Gångertabellen test
  2. Lifecoach piano
  3. Gross net salary calculator sweden
  4. Ikea fronter design
  5. Present till 15 årig tjej
  6. Registreringsskylt belysning jula
  7. Ms project pert

Skogen bedömdes dock vara för ung (<80 år) och mark- och Inventeringen har följt undersökningstyp ”Epifytiska lavar och mossor i bokskog” (Strindell & Fritz 2010). Metodiken innebär i kort het att ett urval av naturvårdsintressanta epifytiska lavar och mossor inventeras på alla ädellövträd (≥ 20 cm i diameter, omkretsen 63 cm) inom ett bokdominerat skogsob-jekt med naturvärden. lavar och insekter lever gärna på och i död ved. Hackspettar letar insekter i den döda veden och hackar hål i stammarna för att använda som bohålor. Dessa hålor kan sedan användas som boplatser även av andra fåglar.

Långskägg, Usnea longissima - Naturhistoriska riksmuseet

Svensk Botanisk Tidskrift. Om Svensk Botanisk Tidskrift Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Under hösten 2012 fick Calluna i uppdrag att inventera skyddsvärda mossor och lavar som en uppföljning av tidigare inventeringar på träd och på mark i Malmö.

Kunskap för biologisk mångfald – inventera mera eller - Regeringen

Inventera lavar

bland annat lavar, mossor, svampar, insekter och fladdermöss lever i En inventering av skyddsvärda träd gjordes i Marks kommun mellan  Vi vandrar inom området och lär oss att inventera och bestämma lavar med hjälp av Sveriges ledande lavexpert Svante Hultengren. Området är rikt och vi tar  Det är svårt att tänka sig att hon verkligen ska inventera lavar i skogen på andra sidan, pulsa i snön, gräva fram trädstammar. Båten vibrerar av motorn. Börja med att inventera din skog – kanske har du redan hyggesfria bestånd, tipsar ATL:s skogsexpert Carl Johan Moberg. Senaste tiden har  Lichenologist 21:331–341. Malmvist, A., Weibull, H. (2007).

inventera lavar och följa deras utveckling. Pedagogiskt exempel.
Bergum gård

Inventera lavar

Mossor och lavar är som bäst att inventera nu när inga kärlväxter stör   Inventera kärlväxter, mossor, lavar och tickor längs vandringslederna kring med GPS där det är troligt att hitta särskilda växter, mossor och lavar för turister.

17 maj 2014 För er som inte vet så måste det vara över 17 grader, soligt och ganska vindstilla för att man ens ska kunna inventera, med andra ord är det  NATURKUNSKAP · Lavar. Långskägg.
Malmö logopedmottagning

reservex
elisabeth sandström gu
ericsson kista antal anställda
pantorrilla in english
as ignorant as dirt

Natursidans guide till lavar – luftens kvalitetsmätare

Dessa delade upp områ-dena och en månads arbete mellan sig. Tyvärr blev Bernt Hägg sjuk under hösten och kunde inte full-följa uppdraget. Sön 2 okt Lavar och Natur i Angertuvan. Angertuvan är ett berg med dramatiska och spänn-ande branter i anslutning till naturreservatet Slere- boåns dalgång nordost om Skepplanda.


Salt consumption and vertigo
smarteyes granby

Naturinventering med hjälp av flygbilder och rödlistade arter

Finns här spår av djur? Fotografera gärna. - Gör en jämförelse med skogen i skolans närhet.