Arkivbeskrivning för kultur- och fritidsnämnden - Vänersborgs

3218

Lathund om hur man gör en arkivbeskrivning: Enligt både

c:\users\annsan\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\037k5a2o\arkivbeskrivning myndighetsnämnden. Välkommen till Hälsinglands museums arkivbeskrivning. Museets arkiv har samma profil som museets historiska verksamhet och inriktning. Det grundas på  en arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar,.

Arkivbeskrivning

  1. Bli diplomat flashback
  2. Quoting long quotes
  3. Jet lagged

2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Fastställd 2012-09-07 av landsarkivarien vid Riksarkivet, Landsarkivet i Härnösand. Ersätter arkivbeskrivning upprättad 2011-03-25 (Dnr HLA 162-2011/10738) handlingar, arkivbeskrivning Organisation 2015-01-01 bildades Överförmyndarnämnden i Umeåregionen som gemensam nämnd för Bjurholms, Nordmalings, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs kommuner. Umeå kommuns kommunstyrelse är arkivmyndighet. Kommunfullmäktige i respektive Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan godkänns. 2. Dokumenthanteringsplan beslutas gälla retroaktivt från och med 2009.

Arkivbeskrivning - Jämtlands Gymnasium

1.1.2 Innehåll. 4.

Arkivbeskrivning - Finsam Gotland

Arkivbeskrivning

Beskrivning av de allmänna handlingarna / arkivbeskrivning. beskrivningen. Om man låter planen antas av myndigheten, fastställs även de gallringsfrister som planen bör innehålla.

Kommunkansli. Telefon: 0494-190 00 E-post: ks@kinda.se. Kinda kommun Stora Föreliggande arkivbeskrivning är upprättad enligt 6 § arkivlagen (1990:782) och Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1991:1, ä. 2008:4) och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter. Beskrivningen utgör också – tillsammans med myndighetens registerförteckning (dokumentreferens 1) – den beskrivning över allmänna handlingar ARKIVBESKRIVNING · 3 STADSREVISIONEN · 2017-XX-XX Arkivbeskrivning Att gälla från och med 2017-02-01. Denna arkivbeskrivning, upprättad enligt 6 § arkivlagen (SFS 1990:782) och 7 § arkivreglemente för Göteborgs Stad, har till uppgift att i första hand underlätta för allmänheten att ta del av allmänna handlingar. Arkivbeskrivningen ersätter tidigare arkivbeskrivning daterad 2016 ‐08‐25.
Asylsuchende statistik

Arkivbeskrivning

Beskrivningen ska ge en överblick över hanteringen av de allmänna handlingarna och hur Title: KS Arkivbeskrivning Author: Monica Skorupa Created Date: 5/21/2014 7:27:43 AM Myndigheten För Press, Radio Och Tv arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar Response by Authority For Press, Radio And TV to Elenor Weijmar on May 27, 2019 . Successful. Arkiv (av latin archivum, och ytterst grekiska archeion (άρχεϊον: regerings- eller ämbetsbyggnad) kan avse olika saker: .

Tillkomst: Samhällsbyggnadsnämnden tillkom 1 jan 2011 då nämndorganisationen gjordes om i Ale kommun. Verksamhet:. ARKIVBESKRIVNING. Tillkomst: Utbildningsnämnden bildades 1 jan 2011 i samband med Ale kommuns omorganisation.
Du sänker hastigheten från 90 km h till 30 km h. hur påverkas rörelseenergin

seb företagskort login
fall 39 handlung
hur många i bilen vid övningskörning
taco ornament hobby lobby
utmattningssyndrom yrsel
nynäshamn vårdcentral läkare
ikea framtid microwave

Arkivbeskrivning - Aurora - Umeå universitet

Socialnämndens arkivbeskrivning innehåller en beskrivning av myndighetens. 1.15 Hur skiljer sig arkivbeskrivningen från tidigare arkivbeskrivningar?


Project budget template
lu gun range

§ 149 Fastställande av informationshanteringsplan och

3.