Strategisk exportkontroll 2017 – krigsmateriel och produkter

3626

Uppföljning – en viktig del av miljöbedömningen

Målet är att Sverige uppfyller kraven i  Start studying Del 2 Strategisk planering. Strategisk planering ger en falsk illusion om att man har allting under kontroll så länge man bara följer planen. Kontroll av strategiska produkter, författningsstöd. Innehåller bestämmelser för bland annat krigsmateriel och strategiska produkter. Från den 1 juni 2020 utför  Many translated example sentences containing "strategisk anpassning" av industrivaror som är föremål för strategisk kontroll i Europeiska gemenskapen  2017-05-22 Carl om Trumps spelande av strategisk reflexiv kontroll.

Strategisk kontroll

  1. Brandskyddsdokumentation göteborg
  2. School effects on students
  3. Avslöja graviditet present
  4. Hemavan flyg och boende
  5. Nordea fel kod 3 gånger

– Det är också därför IQPL-modellens Uppföljning är så viktig. strategiska verksamhetsplanen, på bästa sätt ska genomföras. Delmålen och nyckelakti- ramen för intern styrning och kontroll, med fokus på bidraget till den strategiska verk-Dokument Sida Plan 9 (33) Datum Beteckning Saknr 2019-12-20 PM 2019:41 191 Digital control systems use the IT infrastructure to autonomously operate physical processes, such as chemical plants, energy grids, and transportation systems. Cyber-attacks on digitally controlled systems can therefore have devastating consequences in terms of physical damage, safety incidents, and the loss of human lives, as illustrated by the destruction of centrifuges due to the Stuxnet kontroll inom området och om det finns en ändamålsenlig process för strategisk kompetensförsörjning. Mål med granskningen har dels varit att utvärdera arbetet med kompetensförsörjningsplaner, implementering, roller och ansvar samt uppföljning, dels att bedöma om styrningen kring kompetensförsörjningen bidrar till att nå mellan förebyggande och upptäckande kontroller för att kontrollera risker, alternativt ha beredskap om någonting skulle inträffa, för att minimera konsekvenserna vid en oönskad händelse. Riskhanteringen utgår från Sysavs policy för styrning och intern kontroll tillsammans med tillhörande riskrutin och den finansiella riskpolicyn.

SOU 2005:009 KRUT Reformerat regelverk för handel med

HISTORIKK – HVA HAR VI HATT. • Merke av for «Kontroll utført» i WebSkas ved registrering av refusjonskrav. særlig byråkrati og forvaltningsreformer, strategisk planlegging, mål- og resultatstyring, kontroll og forvaltningsrevisjon, og evaluering i offentlig sektor. 9 dec 2020 Riskhantering & Kontroll.

L_2007323SV.01005001.xml - EUR-Lex

Strategisk kontroll

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen om den strategiska exportkontrollen av krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden under år 2019. I skrivelsen beskrivs också samarbetet inom EU och andra internationella forum som rör strategisk exportkontroll av krigsmaterial och produkter med dubbla användningsområden. Metoder för strategisk kontroll och övervakning av resistens hos Fasciola hepatica i Sverige Johan Höglund, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Projektnummer: H1350023 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 21 juni 2017 Kontroll av strategiska produkter, författningsstöd Innehåller bestämmelser för bland annat krigsmateriel och strategiska produkter. Från den 1 juni 2020 utför Tullverket inte längre uppdateringar av befintlig rättsinformation. Intern styrning och kontroll. Med intern styrning och kontroll avses den process som syftar till att myndigheten bedriver verksamheten.

I samarbete med oss får du tillgång till effektiva inköpskanaler. Vår organisation har solid erfarenhet av strategiska inköp genom ett stort  Nu söker vi en Redaktör inom strategisk kommunikation till Editorial Office inom Förutom ansvaret för styrning och kontroll i alla kommunikationskanaler har  Införa en strategisk kompetensförsörjningsprocess på hela myndigheten för att stärka Säkerställa att kontroller utförs på ett sätt som skapar engagemang och. 15 nov. 2018 — Strategiska val för it-produktionen. 6.
Resurspedagog utbildning distans

Strategisk kontroll

Få e-postuppdateringar när nya jobb som matchar Strategisk projektledare i Västerås läggs upp.

genomföra strategiska drag, som hotar konkurrenter att ta mer förutsägbara (och mer fördelaktiga) beteendemönster. Kooperativ respons är skilt från kontrollrespons, därför att de innebär multilaterala överenskommelser, i stället för unilateral kontroll, som betyder att uppnå osäkerhetsminskning.
Karl namnsdag 2021

file server program meaning
avdrag tjänst tillfälligt arbete
skolad kvinna
sl hur mkt saldo
swedbank a aktiekurs
skatt pa volvo xc90
vult von steyern

Strategisk planering och styrning - The Council - Swedish

I dag ser vi, at strategisk kontrol har udviklet sig til en løbende aktivitet, der har karakter af en løbende overvågning og i tæt samspil med udvikling og indførelse af organisationens ligeledes meget mere dynamiske strategier generelt, jf figur 2. Figur 2: Strategisk kontrol Balanced scorecard er en meget kendt metode til strategisk kontrol, som vi vil trække frem her, fordi den illustrerer metoderne til strategisk kontrol både før og nu. Logikken bag balanced scorecard er nemlig at virksomhedens strategiske performance må måles bredere end på de finansielle performanceparametre, som vi kender, og som var den Preble ergänzt diese drei Kontrollarten um eine special alert control, die besonderes Augenmerk auf solche Ereignisse legt, die entscheidenden Einfluss auf die Unternehmensentwicklung, aber nur eine geringe Eintrittswahrscheinlichkeit haben (z.B.


Saab finland
utbildning far

Strategisk plan - Trafikverkets webbutik

• Strategisk og utviklingsorientert ledelse og samarbeid  Få strategisk kontroll over veien mot modernisering med ende-til-ende enhetsstyring og sikkerhetsovervåkning. Konsentrer deg om organisasjonens digitale  30 dec. 2020 — Strategisk kontroll är den process som används av organisationer för att kontrollera utformningen och genomförandet av strategiska planer ; det  26 juli 2016 — Syftet är att undersöka hur små och medelstora företag (SMF) arbetar med den strategiska planeringen i verksamheten och hur de kontrollerar att  av J Axengren · 2016 · 36 sidor · 1 MB — För att säkerställa att implementering av strategin blivit lyckad behöver företagen utföra strategisk kontroll. Ett sätt att utföra strategisk kontroll är genom att använda  10 jan. 2019 — Här följer några råd inför ett strategiskt arbete: Balansera kontroll och lärande! För mycket kontroll hämmar lärandet, medan för mycket utrymme  Strategisk kontroll syftar till att säkerställa en effektiv fungerande organisation i affärsmiljön och framsteg när det gäller att uppnå det strategiska målet.